Tuyển toàn bộ nhân công mới, mai Đài hóa thân Nam Định hoạt động trở lại

Ông Trần Đình Giao (ảnh nhỏ) cho biết ngày mai đài hóa thân sẽ hoạt động trở lại. Ảnh: Việt Dũng
Ông Trần Đình Giao (ảnh nhỏ) cho biết ngày mai đài hóa thân sẽ hoạt động trở lại. Ảnh: Việt Dũng
Ông Trần Đình Giao (ảnh nhỏ) cho biết ngày mai đài hóa thân sẽ hoạt động trở lại. Ảnh: Việt Dũng
Lên top