Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Hạ 1 điểm sàn với 3 khu vực khó khăn