Tuyển sinh đại học Việt Nam đang đi ngược thế giới

GS.TS Nhà giáo Nhân dân Võ Tòng Xuân cho rằng quy trình tuyển sinh đại học của ta đang đi ngược thế giới. (Ảnh chụp trước thời điểm tháng 4.2021). Ảnh: L.T
GS.TS Nhà giáo Nhân dân Võ Tòng Xuân cho rằng quy trình tuyển sinh đại học của ta đang đi ngược thế giới. (Ảnh chụp trước thời điểm tháng 4.2021). Ảnh: L.T
GS.TS Nhà giáo Nhân dân Võ Tòng Xuân cho rằng quy trình tuyển sinh đại học của ta đang đi ngược thế giới. (Ảnh chụp trước thời điểm tháng 4.2021). Ảnh: L.T
Lên top