Tuyển sinh đại học khối ngành y tế: Chênh lệch lớn về đầu vào, học phí

Ngành Y tế - Sức khỏe đang nhận được nhiều quan tâm. Ảnh: A.Q
Ngành Y tế - Sức khỏe đang nhận được nhiều quan tâm. Ảnh: A.Q
Ngành Y tế - Sức khỏe đang nhận được nhiều quan tâm. Ảnh: A.Q
Lên top