Tuyên Quang vẫn là "vùng xanh" khi ca nghi nhiễm có kết quả âm tính

Trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Tuyên Quang đã có kết quả âm tính.
Trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Tuyên Quang đã có kết quả âm tính.
Trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Tuyên Quang đã có kết quả âm tính.
Lên top