Tuyên Quang: Trăm ha rừng chờ chết khô vì một sân golf... trên giấy

Những vạt rừng keo lần lượt già héo, dần chết khô. Ảnh: P.Q
Những vạt rừng keo lần lượt già héo, dần chết khô. Ảnh: P.Q
Những vạt rừng keo lần lượt già héo, dần chết khô. Ảnh: P.Q
Lên top