Tuyên Quang: Tiêu huỷ thành công 4 quả bom

Lực lượng chức năng trục vớt và tiêu huỷ thành công 4 quả bom xích MK81. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng trục vớt và tiêu huỷ thành công 4 quả bom xích MK81. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng trục vớt và tiêu huỷ thành công 4 quả bom xích MK81. Ảnh: CTV
Lên top