Tuyên Quang: Sẵn sàng các điều kiện thi công cao tốc hơn 3.000 tỉ đồng

Tuyên Quang sẵn sàng các điều kiện xây dựng tuyến cao tốc hơn 3000 tỉ đồng. Ảnh: BTQ.
Tuyên Quang sẵn sàng các điều kiện xây dựng tuyến cao tốc hơn 3000 tỉ đồng. Ảnh: BTQ.
Tuyên Quang sẵn sàng các điều kiện xây dựng tuyến cao tốc hơn 3000 tỉ đồng. Ảnh: BTQ.
Lên top