Tuyên Quang gửi đến Hà Nội 350 tấn nông sản hỗ trợ hoạt động chống dịch

Tuyên Quang hỗ trợ Hà Nội hơn 350 tấn nông sản.
Tuyên Quang hỗ trợ Hà Nội hơn 350 tấn nông sản.
Tuyên Quang hỗ trợ Hà Nội hơn 350 tấn nông sản.
Lên top