Tuyên Quang: Dỡ bỏ cách ly y tế 2 thôn thuộc xã Yên Nguyên

Tháo dỡ cách ly, nỗ lực đưa nhịp sống nhân dân trở lại bình thường. Ảnh: Minh Hoa.
Tháo dỡ cách ly, nỗ lực đưa nhịp sống nhân dân trở lại bình thường. Ảnh: Minh Hoa.
Tháo dỡ cách ly, nỗ lực đưa nhịp sống nhân dân trở lại bình thường. Ảnh: Minh Hoa.
Lên top