Tuyên Quang có thêm 2 thị trấn mới sau điều chỉnh địa giới hành chính

Thị trấn mới Yên Sơn bao trọn toàn bộ trung tâm hành chính của huyện. Ảnh: CTV
Thị trấn mới Yên Sơn bao trọn toàn bộ trung tâm hành chính của huyện. Ảnh: CTV
Thị trấn mới Yên Sơn bao trọn toàn bộ trung tâm hành chính của huyện. Ảnh: CTV
Lên top