Tuyên Quang có ca COVID-19 mới sau hơn 3 tháng sạch dịch

Tuyên Quang ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. Ảnh MH
Tuyên Quang ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. Ảnh MH
Tuyên Quang ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. Ảnh MH
Lên top