Tuyên Quang: Cảnh sát giao thông giúp dân gom lúa trước cơn mưa lớn

Nhờ có sự giúp sức của các chiến sĩ CSGT Tuyên Quang mà mẻ lúa đầu mùa không bị nước mưa. Ảnh: ĐVCC.
Nhờ có sự giúp sức của các chiến sĩ CSGT Tuyên Quang mà mẻ lúa đầu mùa không bị nước mưa. Ảnh: ĐVCC.
Nhờ có sự giúp sức của các chiến sĩ CSGT Tuyên Quang mà mẻ lúa đầu mùa không bị nước mưa. Ảnh: ĐVCC.
Lên top