Tuyên Quang: 7 ca mắc COVID-19 trong đoàn công dân trở về từ Nhật Bản

7 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong đoàn công dân trở về từ Nhật Bản.
7 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong đoàn công dân trở về từ Nhật Bản.
7 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong đoàn công dân trở về từ Nhật Bản.
Lên top