Tuyên Quang: 5 anh em ruột cùng học lớp 1 vì không có hộ khẩu

Các người con của gia đình anh Xuyên, chị Nguyệt cùng vào lớp 1 trong năm nay.
Các người con của gia đình anh Xuyên, chị Nguyệt cùng vào lớp 1 trong năm nay.
Các người con của gia đình anh Xuyên, chị Nguyệt cùng vào lớp 1 trong năm nay.
Lên top