Tuyên Quang: 2 ca mắc COVID-19 nằm trong đoàn công dân trở về từ Nhật Bản

Lên top