Tuyển quá số biên chế lãnh đạo phải bồi hoàn kinh phí

Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương,... thực hiện không đúng quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Ảnh: Nguyễn Hải.
Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương,... thực hiện không đúng quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Ảnh: Nguyễn Hải.
Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương,... thực hiện không đúng quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Ảnh: Nguyễn Hải.
Lên top