Tuyến metro số 2 TPHCM: Hoàn tất 99% thủ tục ban hành quyết định bồi thường

Các quận - huyện nơi tuyến metro số 2 đi qua đang khẩn trương bàn giao mặt bằng để khởi công xây dựng vào năm 2021 - ảnh MAUR
Các quận - huyện nơi tuyến metro số 2 đi qua đang khẩn trương bàn giao mặt bằng để khởi công xây dựng vào năm 2021 - ảnh MAUR
Các quận - huyện nơi tuyến metro số 2 đi qua đang khẩn trương bàn giao mặt bằng để khởi công xây dựng vào năm 2021 - ảnh MAUR
Lên top