Tuyến metro số 1 ở Sài Gòn tiếp tục "đói" vốn, nguy cơ chậm tiến độ

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang tiếp tục gặp khó khăn do nguồn vốn  được phân bổ chậm và nhỏ giọt.   Ảnh: M.Q
Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang tiếp tục gặp khó khăn do nguồn vốn được phân bổ chậm và nhỏ giọt. Ảnh: M.Q
Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang tiếp tục gặp khó khăn do nguồn vốn được phân bổ chậm và nhỏ giọt. Ảnh: M.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM