Tuyến metro số 1 của Sài Gòn trễ hẹn tới quý 4/2021

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trễ hẹn vì vướng thủ tục.  Ảnh: M.Q
Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trễ hẹn vì vướng thủ tục. Ảnh: M.Q
Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trễ hẹn vì vướng thủ tục. Ảnh: M.Q
Lên top