Tuyển dụng thêm 770 giáo viên cho năm học mới

Ảnh tặng quà cho học sinh tại lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 ở một trường tiểu học thuộc huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Ảnh tặng quà cho học sinh tại lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 ở một trường tiểu học thuộc huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Ảnh tặng quà cho học sinh tại lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 ở một trường tiểu học thuộc huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lên top