Tuyển dụng sai, hơn 500 người phải thi lại công chức

Ảnh minh họa công chức làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ảnh minh họa công chức làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn.
Ảnh minh họa công chức làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top