Tuyển dụng người thân các chiến sĩ hy sinh khi cứu hộ ở Rào Trăng 3

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế công bố quyết định tuyển dụng và xếp lương, phong quân hàm cho vợ của hai liệt sĩ hy sinh khi tham gia cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: TT.
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế công bố quyết định tuyển dụng và xếp lương, phong quân hàm cho vợ của hai liệt sĩ hy sinh khi tham gia cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: TT.
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế công bố quyết định tuyển dụng và xếp lương, phong quân hàm cho vợ của hai liệt sĩ hy sinh khi tham gia cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: TT.
Lên top