“Tuyến đê bao vững chắc” ở biên giới đêm 30 Tết

Biên phòng Quảng Trị tuần tra bảo vệ biên giới vào đêm 30 Tết. Ảnh: HT.
Biên phòng Quảng Trị tuần tra bảo vệ biên giới vào đêm 30 Tết. Ảnh: HT.
Biên phòng Quảng Trị tuần tra bảo vệ biên giới vào đêm 30 Tết. Ảnh: HT.
Lên top