Tuyển đặc cách giáo viên: Áp dụng mỗi nơi một cách

Nhiều địa phương ở Tây Nguyên triển khai hướng dẫn của Bộ Nội vụ khác nhau khiến giáo viên mầm non lo lắng (ảnh chụp trước ngày 1.4). Ảnh: Hữu Long
Nhiều địa phương ở Tây Nguyên triển khai hướng dẫn của Bộ Nội vụ khác nhau khiến giáo viên mầm non lo lắng (ảnh chụp trước ngày 1.4). Ảnh: Hữu Long
Nhiều địa phương ở Tây Nguyên triển khai hướng dẫn của Bộ Nội vụ khác nhau khiến giáo viên mầm non lo lắng (ảnh chụp trước ngày 1.4). Ảnh: Hữu Long
Lên top