Tuyên chiến với “cuộc gọi rác”: Tăng trách nhiệm của nhà mạng kèm chế tài xử phạt

Các nhà mạng tuyên chiến với “cuộc gọi rác” (ảnh minh họa). Ảnh: Nguyễn Tuyến
Các nhà mạng tuyên chiến với “cuộc gọi rác” (ảnh minh họa). Ảnh: Nguyễn Tuyến
Các nhà mạng tuyên chiến với “cuộc gọi rác” (ảnh minh họa). Ảnh: Nguyễn Tuyến
Lên top