Tuyến biên giới Tây Nam: Báo động tình trạng nhập cảnh trái phép

Lực lượng kiểm soát biên giới tỉnh An Giang trên đất liền làm nhiệm vụ. Ảnh: LT
Lực lượng kiểm soát biên giới tỉnh An Giang trên đất liền làm nhiệm vụ. Ảnh: LT
Lực lượng kiểm soát biên giới tỉnh An Giang trên đất liền làm nhiệm vụ. Ảnh: LT
Lên top