Tụt đường lò, một thực tập sinh tử vong

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)