Tượng trong Công viên Thống Nhất bất ngờ được sơn trắng trở lại

Một số bức tượng trong công viên Thống Nhất đã được sơn trắng như ban đầu.
Một số bức tượng trong công viên Thống Nhất đã được sơn trắng như ban đầu.
Một số bức tượng trong công viên Thống Nhất đã được sơn trắng như ban đầu.
Lên top