Tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19: Sáng mãi những tấm gương quên thân vì cộng đồng

Bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn (người cầm loa) trong một lần đi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho người dân xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TPHCM. Ông đã hy sinh trong đợt chống dịch COVID-19. Ảnh: GĐCC
Bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn (người cầm loa) trong một lần đi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho người dân xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TPHCM. Ông đã hy sinh trong đợt chống dịch COVID-19. Ảnh: GĐCC
Bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn (người cầm loa) trong một lần đi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho người dân xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TPHCM. Ông đã hy sinh trong đợt chống dịch COVID-19. Ảnh: GĐCC
Lên top