Tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh trong lúc cứu hộ ở Rào Trăng 3

Đoàn Đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh trong lúc cứu hộ thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh: T. Tình.
Đoàn Đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh trong lúc cứu hộ thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh: T. Tình.
Đoàn Đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh trong lúc cứu hộ thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh: T. Tình.
Lên top