Tượng người đàn ông cúi đầu: Sẽ hạ chiều cao và đặt bên sông Hương?

Lên top