Tượng người đàn ông cúi đầu gây tranh cãi ở Huế

Tượng "Người đàn ông cúi đầu" dự kiến sẽ đặt ở thành phố Huế.
Tượng "Người đàn ông cúi đầu" dự kiến sẽ đặt ở thành phố Huế.
Tượng "Người đàn ông cúi đầu" dự kiến sẽ đặt ở thành phố Huế.
Lên top