Tướng Hồ Sỹ Tiến và Tướng Nguyễn Anh Tuấn nghỉ hưu

Hai vị tướng vốn được coi là khắc tinh của tội phạm, đã nghỉ hưu.
Hai vị tướng vốn được coi là khắc tinh của tội phạm, đã nghỉ hưu.