Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tuổi trẻ Công ty Điện lực Đắk Lắk tham gia hoạt động xã hội

Cty Điện lực Đắk Lắk thăm và sửa chữa điện cho người dân  nghèo.
Cty Điện lực Đắk Lắk thăm và sửa chữa điện cho người dân nghèo.
Cty Điện lực Đắk Lắk thăm và sửa chữa điện cho người dân nghèo.
Lên top