Tuổi trẻ cống hiến

Chị Võ Thị Nghĩa cùng động nghiệp kiểm tra chất lượng sản phẩm. Ảnh: Nam Dương
Chị Võ Thị Nghĩa cùng động nghiệp kiểm tra chất lượng sản phẩm. Ảnh: Nam Dương
Chị Võ Thị Nghĩa cùng động nghiệp kiểm tra chất lượng sản phẩm. Ảnh: Nam Dương
Lên top