Tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng, phạt tiền chủ Nha khoa tát khách đỏ má

Chủ Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đến xin lỗi gia đình chị Đ.T.G. Ảnh cắt từ clip
Chủ Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đến xin lỗi gia đình chị Đ.T.G. Ảnh cắt từ clip
Chủ Phòng khám Nha khoa Khánh Kiều (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đến xin lỗi gia đình chị Đ.T.G. Ảnh cắt từ clip
Lên top