Từng có tượng Nữ thần Tự do ở miền Tây Nam bộ

Phiên bản tượng Nữ thần Tự do ở Cần Đước vào thập niên 60 của thế kỷ trước. Ảnh: T.L
Phiên bản tượng Nữ thần Tự do ở Cần Đước vào thập niên 60 của thế kỷ trước. Ảnh: T.L
Phiên bản tượng Nữ thần Tự do ở Cần Đước vào thập niên 60 của thế kỷ trước. Ảnh: T.L
Lên top