Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Túi, ví "Hermes, Gucci"… đổ thành đống, “đại hạ giá” 30.000 đồng

"Hàng hiệu" giả chất đống, lẫn lộn với hàng chưa gắn nhãn mác tại một cửa hàng ở Thao Chính. Ảnh: D.T
"Hàng hiệu" giả chất đống, lẫn lộn với hàng chưa gắn nhãn mác tại một cửa hàng ở Thao Chính. Ảnh: D.T
"Hàng hiệu" giả chất đống, lẫn lộn với hàng chưa gắn nhãn mác tại một cửa hàng ở Thao Chính. Ảnh: D.T
Lên top