Túi, ví "Hermes, Gucci"… đổ thành đống, “đại hạ giá” 30.000 đồng

"Hàng hiệu" giả chất đống, lẫn lộn với hàng chưa gắn nhãn mác tại một cửa hàng ở Thao Chính. Ảnh: D.T
"Hàng hiệu" giả chất đống, lẫn lộn với hàng chưa gắn nhãn mác tại một cửa hàng ở Thao Chính. Ảnh: D.T
"Hàng hiệu" giả chất đống, lẫn lộn với hàng chưa gắn nhãn mác tại một cửa hàng ở Thao Chính. Ảnh: D.T
Lên top