Túi nilon độc hại lâu dài nhưng không mấy người biết

Toàn cảnh hội thảo Kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lon khó phân hủy do Bộ TNMT tổ chức ngày 4.6. Ảnh: TC
Toàn cảnh hội thảo Kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lon khó phân hủy do Bộ TNMT tổ chức ngày 4.6. Ảnh: TC
Toàn cảnh hội thảo Kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lon khó phân hủy do Bộ TNMT tổ chức ngày 4.6. Ảnh: TC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM