Tục "bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan ở nước ta có từ bao giờ?

Theo hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, tục "bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan mới chỉ có từ những năm 1960
Theo hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, tục "bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan mới chỉ có từ những năm 1960
Theo hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, tục "bông hồng cài áo" trong lễ Vu Lan mới chỉ có từ những năm 1960

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM