Tuần tra song phương ở biên giới Việt Lào

Lễ chào cờ cột mốc ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) - Đensavan (Lào). Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ chào cờ cột mốc ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) - Đensavan (Lào). Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ chào cờ cột mốc ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Việt Nam) - Đensavan (Lào). Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top