Tuần tra biên giới trên… “du bè”

Hình ảnh các chiến sĩ biên phòng đang làm, nhiệm vụ đoạn biên giới rừng quốc gia Bù Gia Mập. Ảnh: Đ.B
Hình ảnh các chiến sĩ biên phòng đang làm, nhiệm vụ đoạn biên giới rừng quốc gia Bù Gia Mập. Ảnh: Đ.B
Hình ảnh các chiến sĩ biên phòng đang làm, nhiệm vụ đoạn biên giới rừng quốc gia Bù Gia Mập. Ảnh: Đ.B
Lên top