Tuần này sẽ có kết luận về “Tịnh thất Bồng Lai”

Nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: K.Q
Nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: K.Q
Nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai". Ảnh: K.Q
Lên top