Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tự ý phân lô bán nền đất nông nghiệp tại Hải Phòng: Gần 20ha đất ruộng bỏ hoang