Tự ý cắt ngắn hành trình tour, tàu du lịch bị dừng hoạt động 3 tháng

Du khách đợi làm thủ tục tại Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách đợi làm thủ tục tại Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách đợi làm thủ tục tại Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top