Từ xe máy vô chủ trên bờ, phát hiện người đàn ông tử vong dưới kênh

Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh Vũ.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh Vũ.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh Vũ.
Lên top