"Từ xa đến thăm dịp này sẽ bị cách ly 14 ngày và phải lo tất chi phí"

Một cán bộ khu phố ở phường Hà Phong, TP.Hạ Long cuốc bộ, vác loa đi tuyên truyền công các phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: N.H
Một cán bộ khu phố ở phường Hà Phong, TP.Hạ Long cuốc bộ, vác loa đi tuyên truyền công các phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: N.H
Một cán bộ khu phố ở phường Hà Phong, TP.Hạ Long cuốc bộ, vác loa đi tuyên truyền công các phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: N.H
Lên top