Từ vụ tiếp viên Vietnam Airlines gây lây nhiễm COVID-19: Quản lý lỏng lẻo - thủ phạm khiến dịch bệnh lây ra cộng đồng

Cách ly tổ bay Vietnam Airlines. Nguồn: Vietnam Airlines
Cách ly tổ bay Vietnam Airlines. Nguồn: Vietnam Airlines
Cách ly tổ bay Vietnam Airlines. Nguồn: Vietnam Airlines
Lên top