Từ vụ đội quân đất nung: Lâm Đồng chỉ đạo kỷ luật nghiêm các vi phạm

Những bức tượng "đội quân đất nung" ở huyện Lạc Dương, Lâm Đồng của Liên Minh Group bị yêu cầu di dời về nơi cũ tại Bình Dương. Ảnh: Yên Trần
Những bức tượng "đội quân đất nung" ở huyện Lạc Dương, Lâm Đồng của Liên Minh Group bị yêu cầu di dời về nơi cũ tại Bình Dương. Ảnh: Yên Trần
Những bức tượng "đội quân đất nung" ở huyện Lạc Dương, Lâm Đồng của Liên Minh Group bị yêu cầu di dời về nơi cũ tại Bình Dương. Ảnh: Yên Trần
Lên top